0

Vognen din er tom

Politique de Retours

Rett til å trekke seg tilbake

Du har rett til å tilbakekalle denne kontrakten innen fjorten dager uten å måtte oppgi årsakene. Tilbakekallingsperioden er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart utpekt av deg, andre enn transportøren, tok varene i besittelse.

For å utøve din angrerett må du informere oss (e-post: info@glimpify.fr) ved hjelp av en klar erklæring (e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke det vedlagte skjemaet for tilbakekallelse av modell til dette formålet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender varselet om utøvelse av angreretten før angrefristens utløp.

Angreretten gjelder ikke varer som tydelig er merket som rabatterte varer eller varer fra klareringssalget.

Konsekvenser av opphevelse

Hvis du opphever denne avtalen, refunderer vi alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (bortsett fra tilleggskostnader som følge av at du velger en annen leveringsmetode enn den minst standardleveransen. Kjære vi tilbyr), umiddelbart og på senest innen fjorten dager etter datoen vi har mottatt melding om at du opphevet denne avtalen. For denne refusjonen bruker vi de samme betalingsmåtene som du brukte for den første transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli fakturert for denne refusjonen. Vi kan nekte refusjon før vi har mottatt varene eller til du har dokumentert at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer først.

Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og under alle omstendigheter senest fjorten dager fra datoen du varsler oss om kanselleringen av denne avtalen. Denne perioden anses å ha blitt oppfylt hvis du sender varene før fjorten dagers utløp. Du er ansvarlig for de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du vil bare være ansvarlig for verditap for varene hvis dette verditapet skyldes håndtering av varene som ikke er nødvendig for å teste deres tilstand, egenskaper og funksjonalitet.